Archive for September, 2013

Onderwijsakkoord 2013: en nu het optimisme vasthouden!

Written by Erwin van Rooijen. Posted in Blogs

Het Nationaal Onderwijsakkoord 2013 is een belangrijke stap vooruit. Het is alleen jammer dat de AOB (nog) niet getekend heeft. Het is van groot belang dat de onderwijssector op alle fronten weer nieuwe perspectieven wordt geboden: de nullijn van tafel, nieuwe werkgelegenheid (3.000 jonge docenten erbij), meer en betere carrièremogelijkheden voor jonge en minder jonge leerkrachten, flexibiliteit op de onderwijsarbeidsmarkt, meer tijd voor professionalisering en nascholing, innovatie en bovenal natuurlijk investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Ook ik heb het akkoord nog niet kunnen lezen (dat kan pas na Prinsjesdag), maar er lijken over de hele linie belangrijke overeenkomsten te zijn gerealiseerd. In totaal steekt het kabinet bijna 700 miljoen euro extra in het onderwijs. Dat stemt optimistisch.

Voor alle betrokken partijen is het hierbij nu dé grote uitdaging om niet terug te vallen in de ‘oude reflexen’ en het soms wat verongelijkte gezeur, dat ik in mijn werk toch nog regelmatig tegenkom in onderwijsland (hoewel ik dit vaak ook wel begrijp, geen misverstand daarover).

Het is zaak om het optimisme vast te houden en te vertalen in concrete acties en CAO-afspraken.

Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben op dit punt een belangrijke stap voorwaarts gezet. Voor de zomer hebben zij gezamenlijk een grote interactieve dialoog met het veld georganiseerd om daarmee input te genereren voor de komende CAO-onderhandelingen, die moeten leiden tot een nieuwe, meer eigentijdse CAO. Het was voor mij een groot voorrecht en een professioneel feestje om als facilitator een bijdrage te mogen leveren aan dit traject onder de vlag “Mijn werk, Onze scholen met een nieuwe CAO PO”. Ook in de andere onderwijssectoren zijn vergelijkbare ontwikkelingen gaande. Vasthouden!

Een ander aanknopingspunt dat bijdraagt aan het benodigde optimisme is de brief die staatssecretaris Sander Dekker plaatste in de Volkskrant van 2 september jongstleden.

Hoewel ik het niet eens ben met zijn suggestie om middelbare scholieren ondermeer met financiële prikkels te triggeren tot excellentie en hoewel hij een karikatuur maakt van het belang van de hoogte van de eindcijfers op de examenlijsten, straalde zijn appèl aan het onderwijsveld en de samenleving wel het vooruitgangsgeloof uit, dat juist nu zo hard nodig is. Vasthouden!

Want, om de grote pedagoog John Dewey maar eens te citeren: “Als we vandaag onderwijzen zoals gisteren, beroven we onze kinderen van morgen”.

Erwin van Rooijen