Archive for September, 2015

Opmaat tot mijn nieuwe boek…

Written by Peter de Leeuwerk. Posted in Blogs

Ik denk dat ik binnenkort weer een boek ga schrijven. Niet omdat ik daar tijd voor heb of omdat ik denk dat iemand het zou willen lezen, maar omdat mijn werk mij in de meest uiteenlopende omgevingen brengt en ik wil voorkomen dat mijn ervaringen vervliegen. Op dit moment ben ik interim-directeur van Het Gelders Orkest, een van ’s lands meest vooraanstaande symfonieorkesten. Het is geen geheim dat het Rijk zwaar heeft bezuinigd op de cultuursector. Zo is de rijksbijdrage voor symfonieorkesten zo goed als gehalveerd, uiteraard met ingrijpende gevolgen voor het kloppend hart van een orkestbedrijf, de musici. Het voert nu te ver om in detail te treden, maar neem van mij aan dat menigeen het bijltje er bij zou hebben neergegooid. Zo niet de musicus. Deze week was ik bij een orkestrepetitie, tussen de puinhopen en het opwaaiende stof van Musis in renovatie. Er klonk gemopper en gemor, maar op het moment dat de dirigent zijn armen ophief voor de eerste maten van Das Lied der Erde van Mahler was er plotseling optimale concentratie en aandacht, om een seconde later te worden gevolgd door de mooiste muziek van de wereld, helemaal voor mij alleen in een verder lege zaal. Wat ik zag was ongeëvenaarde toewijding, passie, beroepseer. Wat zouden veel organisaties daar nog veel van kunnen leren. Zoals andere organisaties weer veel kunnen leren van de tot in perfectie doorgevoerde markt- en resultaatgerichtheid van PCI (dealerbedrijf van printers), van de wendbaarheid van UW (Sociaal Werkbedrijf van gemeente Utrecht), van de overlevingskracht van een in een sterk krimpende markt opererende Hoekstra Krantendruk, van de innovatiekracht van veeverbeteraar CRV, van het hoge inhoudelijke kennisniveau van Waterschap Rijn&IJssel, van de wereldveroverende technologische kracht van Machinefabriek Houdijk, van de toewijding aan studenten van de docenten van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, van het vermogen om veelbelovende nieuwe businessmodellen te traceren en tot wasdom te laten komen van Newion Investments, van de durf van de gemeente Delft om het ondernemerschap van haar sociaal werkbedrijf Werkse! echt ruimte te geven. En dan kan ik nog wel even doorgaan…

Wat een prachtig vak hebben wij toch, denk ik terwijl ik dit opschrijf. Dat wij in zo veel keukens mogen kijken. En wat een eer dat wij bij deze – en vele andere – organisaties een kleine bijdrage mogen leveren aan hun ontwikkeling. En wat bijzonder dat wij in staat worden gesteld om suggesties aan te dragen om de minder ontwikkelde competenties van organisaties te versterken. We doen dan ook niets liever. Maar er komt een moment dat ik het ga opschrijven. Met deze blog heb ik daarvoor het fundament gelegd.

Peter de Leeuwerk