Dorien Konst

Als organisatiepsycholoog heb ik promotieonderzoek gedaan naar een aspect van leiderschap. Zijn leidinggevenden slimmer dan niet-leidinggevenden? Is het voor leidinggevenden lastiger om hun oordelen niet te baseren op vooroordelen? Ik vertel je hoe het zit.

Gedurende vijftien jaar werk ik als organisatieadviseur op de gebieden leiderschaps- en managementontwikkeling, onderzoek- en adviestrajecten, crisismanagemement, interim-management en implementatietrajecten.

Mijn opdrachtgevers zijn van mij gewend dat ik het vraagstuk doorgrond en duurzaam oplos. Ik breng mijn persoonlijke stijl en sociaal wetenschappelijke kennis mee. Ik kan mensen bezielen en mee krijgen in nieuw denken en doen.

‘Dorien is goed in theorie en praktijk verbinden, met name op het gebied van leiderschap. Wat Dorien zegt heeft impact. Ze is effectief. Dorien is vasthoudend zonder dominant te zijn. Ontsnappen bij haar is niet zo makkelijk. Als je met haar mee naar A gaat, kom je ook bij B. Dorien is in staat de organisatie van hoog tot laag te betrekken. Dat levert duurzame oplossingen op. Ze biedt ondersteuning zonder de rol van het management over te nemen. Dorien kent de overheidsmarkt en de spanningsvelden goed.’ Aldus Peter van Veen, directeur Sport&Recreatie, gemeente Rotterdam.