Henk-Jan Donderwinkel

Na mijn studie Bestuurskunde (Universiteit Twente, 1986) ben ik als organisatieadviseur in dienst getreden bij Geurt van de Kerk en Ed van Venrooy, de wat mij betreft onvolprezen oprichters van KplusV organisatieadvies. Ik heb er uiteindelijk 24 boeiende en plezierige jaren mogen werken als organisatieadviseur, onderzoeker en project- en interim-manager bij gemeenten, provincies, rijk en diverse andere organisaties in de publieke sector. Partner van KplusV van 1992 tot 2010, directeur van 1994 tot 2006.

Recent typeerde een opdrachtgever mij als volgt: ‘Overziet ons bestuurlijk-ambtelijke speelveld, doorziet ons werk en onze werkprocessen. Weet lastige vraagstukken terug te brengen tot de kern, draagt praktische en goed uitvoerbare oplossingen aan. Is een scherp en plezierig klankbord voor onze bestuurders en leidinggevenden. Weet medewerkers actief bij veranderingen te betrekken.’