Ine de Leeuw

Hoe kan ons team effectiever functioneren? Hoe kunnen we de kennis, ervaring en kwaliteiten in ons team meer benutten? Hoe krijgen we meer zicht op ‘de onderstroom’ in onze organisatie? Hoe kunnen we afscheid nemen van patronen en mechanismen die ons niet meer helpen en wat kunnen we daarvoor in de plaats creëren? Hoe stimuleren we zelfleiderschap, taakvolwassenheid en eigenaarschap? Wat vraagt de netwerkorganisatie van onze stijl van leidinggeven? Welke ontwikkeling vraagt dat van mij als leidinggevende? Hoe krijgen we de boel (weer) in beweging? En hoe kunnen we die beweging, die verandering goed richten?

Prachtige en niet zelden weerbarstige vraagstukken die er van getuigen dat mijn opdrachtgevers het verandervermogen van zichzelf en van hun organisatie willen en durven aanboren, met visie en bevlogenheid. Maar zonder bij voorbaat al precies te weten waar het uitkomt. Ik sta hen graag hierbij terzijde en werk intensief met hen samen aan merkbare en zichtbare verandering.

Dat doe ik door besturen, directies en managementteams te adviseren, te trainen en te coachen in strategie en leiderschap. Door teams te trainen en te coachen on-the-job, door individuele medewerkers en leidinggevenden te begeleiden en te coachen op persoonlijke effectiviteit en zelfleiderschap. Ik benut daarbij zo nu en dan methodieken die een geheel nieuw perspectief op de vraag en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen bieden. Bijvoorbeeld door paarden in te zetten bij coaching op leiderschap of teamontwikkeling. Over beweging gesproken!

Opdrachtgevers zeggen over mij dat ik empathisch ben en mij met het grootste gemak kan aansluiten bij alle niveaus in de organisatie, een scherp oog heb voor processen en interactie, snel kan schakelen, duidelijk ben én zorgvuldig, analytisch, resultaatgericht en praktisch. Ik ben veeleisend en geef het beste van mezelf, maar vraag dat ook van mijn opdrachtgevers en partners in het werk. In vertrouwen samen werken aan duurzame resultaten en daaraan volop plezier beleven zijn daarin voor mij de pijlers!