Lucelle van Hövell tot Westerflier

Resultaatgericht, met oog voor de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat de kracht van een organisatie in de deskundigheid en bevlogenheid van de medewerkers zit. In relatief kort tijdsbestek kan ik vanuit verbinding met medewerkers duidelijk en transparant resultaatgericht doelen bereiken. Daarbij maak ik me de inhoud snel eigen en werk vanuit kansen voor een organisatie. Faciliterend waar het kan en sturend waar nodig. Breed inzetbaar. Makkelijke netwerker en in staat dienstverlening steviger neer te zetten, altijd in samenwerking met de medewerkers. Aanspreken op gedrag en zelf het initiatief nemen om anders te gaan werken. Werken vanuit vertrouwen is hierbij essentieel.

Het investeren in meer samenwerking binnen teams op verschillende niveaus en het inzetten van mensen op hun kwaliteiten is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik wil graag veranderen, door ontwikkelen, verbeteren. Bij voorkeur in een ingewikkelde context. De laatste jaren heb ik dat voornamelijk gedaan binnen het sociale domein.

Goede netwerker. Vanuit het contact met mensen prefereer ik een resultaatgerichte insteek op het proces. Dat wordt als zeer prettig en effectief ervaren.