Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk vastgoed: scholen, zorg- en welzijnsaccommodaties, buurt- en cultuurhuizen, zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid in een buurt.

Vraagstukken op het gebied van maatschappelijk vastgoed gaan meestal over samenwerken. Samenwerken tussen gebruikers/organisaties om het resultaat te verbeteren of om te besparen. Samenwerken om tot nieuwbouw te komen.

Gemeenten hebben regelmatig moeite al deze voorzieningen te financieren. Om de effectiviteit te vergroten of om te bezuinigen moet er vaak gecentraliseerd of gefuseerd worden. Regelmatig staat verbetering van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op de agenda. Of de vastgoedportefeuille moet worden geanalyseerd. Welke voorzieningen en accommodaties zijn levensvatbaar en welke niet? Wat is een geschikte alternatieve bestemming voor het leegkomend vastgoed?

Bij gebiedsontwikkeling en gebiedsuitbreiding is het vaak noodzakelijk om te onderzoeken of de aanwezige voorzieningenstructuur past bij de ontwikkeling en uitbreiding.

Ervaring
Tien ondersteunt u bij deze vraagstukken op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Ook kunnen wij bij nieuwbouw en renovatie van maatschappelijk vastgoed de samenwerkingspartijen ondersteunen. Onze kracht zit in partijen bij elkaar brengen en tot een gezamenlijk plan van aanpak of tot samenwerkingsafspraken komen.

Contactpersoon
Karin Reilingh (e-mail: kreilingh@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 521 21 866).