Marieke Poolman

Van beleid komt niets terecht wanneer het niet aanhaakt op de dagelijkse werkelijkheid van bedrijven en mensen waarop het beleid zich richt. Het maakt niet uit of het gaat om veiligheidsbeleid, welzijnsbeleid, economisch beleid of milieubeleid. Daarom help ik mijn klanten al jaren met onderzoek naar die dagelijkse werkelijkheid en het ontwikkelen van plannen die daarop aansluiten. Dit doe ik met onderzoek, advies en het projectbegeleiding.

Opdrachtgevers en collega’s beschrijven mij als scherp, analytisch en direct. Als een meedenker die complexe materie overzichtelijk maakt en helpt te vertalen naar bruikbare, praktische oplossingen.

Mijn belangrijkste specialisatie is onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en handhaving op het terrein van veiligheid. Deze specialisatie heb ik ontwikkeld in opdrachten voor ministeries, rijksinspectiediensten, provincies en gemeenten. De laatste jaren ben ik ook actief op de terreinen sport en welzijn.