Paul Louwerse

Welke verantwoordelijkheid neem je als gemeente als het gaat om beleid, beheer en exploitatie van (sport)voorzieningen? Blijft haar rol beperkt tot het stellen van uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd in een beleidsnota? Óf is ook de uitvoering van het sportbeleid een gemeentelijke taak? Welke keuzen kunnen er worden gemaakt, maar nog belangrijker, welke keuze past het beste bij de ambities, mogelijkheden en colour locale van uw gemeente?

Oplossingen voor deze vragen hebben maatwerk nodig en worden niet gevonden in adviesnota’s. Samen met de klant en met kennis van de stakeholders worden er praktisch toepasbare en toekomstgerichte antwoorden gegeven.

Als adviseur, projectleider en interimmanager help ik lokale overheden en beheerders en exploitanten van maatschappelijke voorzieningen. Een belangrijk onderdeel van mijn dienstverlening bestaat uit het concreet vorm en inhoud geven van (gemeentelijk) sportbeleid en de vertaling hiervan naar een passende vorm van beheer en een efficiënte exploitatie. Ik weet wat bestuurders beweegt en kan goed uit de voeten in een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarnaast beschik ik over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in nauwe samenwerking met de medewerkers te komen tot een succesvolle implementatie en het bereiken van de gestelde doelen.

Voor de analyse van beheer en exploitatie van sportaccommodaties wordt het Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model (SIAM) exclusief door Tien organisatieadvies gebruikt. Het als merknaam geregistreerde SIAM is als managementinformatiesysteem opgenomen in het Handboek Sportaccommodaties van ISA-sport. Tien organisatieadvies is aangesloten bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en levert als lid van de bedrijvencommissie een bijdrage aan de doelstellingen van de VSG.logo-vsg-lid-oranje