Petra Smeets

Drie elementen bepalen of een organisatie in beweging komt: een helder toekomstbeeld, directe betrokkenheid van medewerkers en managers en oog voor de praktische gevolgen van de verandering. Dit zijn de leidende principes voor mijn begeleiding van complexe samenwerkings- en verandertrajecten.

Opdrachtgevers schakelen mij in vanwege mijn kennis van de overheid, het sociaal domein en de zorg én vanwege mijn expertise op het gebied van organisatieontwikkeling. Ik weet wat medewerkers, bestuurders en managers beweegt, beschik over een flinke dosis pragmatisme en focus op implementatie én verankering van resultaten. Dat zijn de rode draden in mijn manier van werken. Zowel als organisatieadviseur als ook in de rol van interim/programmamanager word ik door organisaties die actief zijn in het sociaal domein ingeschakeld: gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.