Projecten Kunst en cultuur

Art4U Veldhoven
Strategische advisering en ondersteuning directie: professionalisering managementteam.

Van Abbemuseum Eindhoven
Organisatieontwikkeling.
Ontwikkelprogramma´s voor Directie MT en diverse afdelingen. Leiderschap, teamontwikkelingen, projectmatig werken.

Stadkamer Zwolle
Professionalisering en teamontwikkeling.

De Kubus Lelystad
Teamontwikkeling en (team)coaching.

Museum Het Valkhof
Teamontwikkeling.

Kunstbalie Tilburg
Visie- en strategieontwikkeling, begeleiding bij invoering programmatisch en projectmatig werken.

Cultuurconnectie / Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten
Professionaliseringsprogramma besturen, directies en medewerkers volksuniversiteiten.

Kunstbedrijf Arnhem
Coaching en begeleiding in transitie organisatie.

Muziek- en Dansschool Amstelveen
Training en coaching Managementteam en medewerkers. Advisering strategie en organisatieontwikkeling.

Centrum  voor de Kunsten Eindhoven
Training en coaching, teamontwikkeling, Management Development.

Muziekschool Amsterdam
Interactieve ontwikkeling personeelsbeleidsplan 2010-2014, inclusief plan van aanpak voor implementatie.

VAK centrum voor de Kunsten
Ontwikkeling en uitvoering van een training klantgericht werken.

Stichting Cultura
Ontwerp organisatie- en managementstructuur.

Stichting Cultura en Bibliotheek Barneveld
Verkenning samenwerkingsmogelijkheden bibliotheken.

Scholen in de Kunst
Netwerkbijeenkomst P&O: verandermanagement en de rol van P&O.

Kunstconnectie
Training feedback geven en ontvangen voor diverse instellingen.

Gemeente Noordoostpolder
Training ‘creatief denken’ en ‘projectmatig werken’ Muzisch Centrum.

Edu-Art en Kunst Centraal
Het voorbereiden en begeleiden van een training ‘collegiale visitatie’ waarbij medewerkers van verschillende centra werden voorbereid op het uitvoeren van collegiale audits bij andere instellingen.

Kunstencentrum Jerusalem
Begeleiden organisatieontwikkelingstraject.

Kunstencentrum Jerusalem
Begeleiding van planvorming over toekomst van het kunstencentrum in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen op het terrein van kunsteducatie.

Kunstencentrum Meander
Begeleiden creativiteitssessie: hoe kunnen wij onze meerwaarde voor de klant vergroten?

Muziekschool Waterland
Begeleiden conferentie bouwstenen bedrijfsplan.

Kunst Centraal Bunnik
Visie- en strategieontwikkeling, organisatieverandering, teamontwikkeling, coaching MT.
Begeleiding projectleiders ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’.

Het Gelders Orkest Arnhem
Programma planmatig werken en persoonlijke effectiviteit, ondersteuning strategieontwikkeling Directie en staf.

De Nieuwe Veste
Advies opzet meerjarenbegroting en –managementcontract.

Gemeente Smallingerland
Toekomstvisie en scenario´s voor huisvesting Centrum voor de Kunsten De Meldij.
Profiel, strategie en huisvesting.

Gemeente Noordoostpolder
Opstellen businesscase cultuurbedrijf.