Projecten Sociaal Domein

Slachtofferhulp Nederland
• Nulmeting kwaliteit: onderzoek naar de sterke en de te ontwikkelen punten van de organisatie ten behoeve van een kwaliteitsmanagementsysteem.
• Ontwikkeling van een dienstverleningsmodel.
• Implementatiebegeleiding primaire dienstverleningsprocessen.

Humanitas Rotterdam V&V
Transitiemanagement op 2 locaties richting zelfstandige en bedrijfsmatig functionerende (management)teams volgens de Humanitas-kernwaarden.

Stichting de Waterheuvel Amsterdam
Begeleiding van het project Implementatie Transitional Employment, gericht op arbeidsintegratie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Proteion, VVT
Potentieelbeoordeling leidinggevenden en ontwikkeling zelfsturende teams.

Markenheem, VVT
Begeleiding directie- en managementteam. Leiderschaps- en teamontwikkeling.

Cordaan, VGZ, GGZ, VVT
Strategieontwikkeling en herinrichting Cordaan Academie.