Projecten Sport

Gemeenten Rotterdam en Arnhem
Beleids- en bedrijfsplannen verzelfstandigingsprojecten.

Gemeente Alkmaar
Positionering en inrichting sportbedrijf Alkmaar en verkenning en advies regionaal sportbedrijf.

Gemeente Venray
Advisering accommodatiebeleid en 4 accommodatievraagstukken binnensport en buitensport.

Gemeente Nunspeet
Advisering accommodatiebeleid en adviestrajecten binnensportcomplex en buitensportaccommodatie.

Gemeente Eindhoven
Advisering beheer en exploitatie alle sportvoorzieningen.

Gemeenten Druten, Sittard, Hoogeveen, Zoetermeer
Verrichten exploitatieanalyses, kengetallenontwikkeling en informatievoorziening.

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Lid bedrijvencommissie VSG en ambassadeur VSG-Zuid.

Sportbedrijf Arnhem
Begeleiding Directie- en Managementteam. Leiderschap, professionalisering teams.

Gemeente Rotterdam
Begeleiding directie en managementteam Sport en Recreatie, strategieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling diverse teams.

Stichting Be Interactive
Begeleiding van herstructurering en fusie van Stichting Be Interactive, actief op het terrein van buurtsport voor bijzondere doelgroepen, met de Welzijnsstichting Sezo te Amsterdam.

Stichting SEZO / Vrouw en Vaart
Planvorming van de organisatie en het beheer van 8 buurt-beweegcentra voor bijzondere doelgroepen in het kader van het nationaal programma Sport en Bewegen in de Buurt.