Projecten Sport

Gemeente Hoeksche Waard
Projectleider inbesteden maatschappelijke accommodaties Oud Beijerland

Gemeente Ermelo
Projectleider programma van eisen cultuuraccommodatie De Dialoog

Gemeente Soest
Projectleider programma van eisen sporthal

Gemeente Hilvarenbeek
Adviseur beheer en exploitatie sportcentrum Roodloop

Ministerie van VWS
Projectleider onderzoek Sport en Multifunctionele Accommodaties

Gemeente Rheden
Second opinion investeringen in sport en effect op Wmo voorzieningen

Gemeente Ermelo
Kwartiermaker/directeur a.i. inrichting InterActie – Sportbedrijf

Gemeenten Rotterdam, Alkmaar, Arnhem en Ermelo
Beleids- en bedrijfsplannen verzelfstandigingsprojecten + projectleiding

Gemeente Nunspeet
Advisering accommodatiebeleid en adviestrajecten binnensportcomplex en buitensportaccommodatie

Gemeenten Sittard, Hoogeveen, Zoetermeer
Verrichten exploitatieanalyses, kengetallenontwikkeling en informatievoorziening

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
Lid bedrijvencommissie VSG en ambassadeur VSG-Zuid

Sportbedrijf Arnhem
Begeleiding Directie- en Managementteam. Leiderschap, professionalisering teams

Gemeente Rotterdam
Begeleiding directie en managementteam Sport en Recreatie, strategieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling diverse teams

Stichting Be Interactive
Begeleiding van herstructurering en fusie van Stichting Be Interactive, actief op het terrein van buurtsport voor bijzondere doelgroepen, met de Welzijnsstichting Sezo te Amsterdam

Stichting SEZO / Vrouw en Vaart
Planvorming van de organisatie en het beheer van 8 buurt-beweegcentra voor bijzondere doelgroepen in het kader van het nationaal programma Sport en Bewegen in de Buurt