Projecten Veiligheid en Toezicht

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Onderzoek naar de haalbaarheid en het bevorderen van zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden
• Onderzoek naar het functioneren van het bestaande certificatiestelsel voor arbeidsomstandigheden voorafgaand aan de stelselwijziging voor    certificatie.

Vereniging Politie, Dier- en Milieubescherming
• Uitvoering van een verkenning voor het verenigingsbeleid 2011–2015. De vereniging heeft 3.000 leden, betrokken bij de handhaving op het
terrein van natuur-, milieu- en dierbescherming.
• Het opstellen van een beleidsplan 2011-2015 waarin de nieuwe koers van de vereniging. De vereniging heeft 3.000 leden, betrokken bij de    handhaving op het terrein van natuur-, milieu- en dierbescherming.