Projecten Dorien Konst

Gemeente Amsterdam
Begeleiding teams Leerplicht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, teamontwikkeling en teambuilding.

Gemeente Rotterdam
Begeleiding directie en managementteam Sport en Recreatie, strategieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling diverse teams.

Gemeente Culemborg
Organisatiebreed onderzoek naar ervaren werkdruk, advies en workshops.

Gemeente Veere
Organisatiebreed management developmenttraject voor afdelingshoofden en directie.

Deltion College, Zwolle
Organisatieadvies voorlichtingsfunctie, positionering Studentenzaken, advies financiƫle portefeuille op directie- en bestuurlijk niveau en werkdrukonderzoek bij de afdeling HRM.

Fontys Hogescholen
Strategieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling management en directie FLOT. Teamontwikkeling diverse teams FLOT. Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling PABO Tilburg.

REA College Hoensbroek
Positioneringsonderzoek in het kader van de Wet Werken naar Vermogen; ontwikkelen van een regionaal strategisch plan ter voorbereiding op de veranderingen rondom scholing, werk en inkomen.

Proteion, VVT
Potentieelbeoordeling leidinggevenden en ontwikkeling zelfsturende teams.

Markenheem, VVT
Begeleiding directie- en managementteam. Leiderschaps- en teamontwikkeling.

Cordaan, VGZ, GGZ, VVT
Strategieontwikkeling en herinrichting Cordaan Academie

CRV
Begeleiding directie- en managementteam. Leiderschapsontwikkeling.

Muziekschool Amsterdam
Interactieve ontwikkeling personeelsbeleidsplan 2010-2014.

Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam
Begeleiding directie- en managementteam. Leiderschapsontwikkeling.

Gemeente Nijmegen
Organisatiebrede krachtenveldanalyse met accent op externe actoren. Workshop leidinggevend kader.