Projecten Erwin van Rooijen


Hoger beroepsonderwijs

Thema’s:

 • Doelmatigheidsonderzoek voor associate degree-, bachelor- en masteropleidingen
 • Samenwerking met het bedrijfsleven
 • Professionalisering en HRM

Opdrachtgevers:

 • Saxion
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Iselinge Hogeschool
 • Haagse Hogeschool
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool van Rotterdam
 • Driestar Educatief
 • Katholieke PABO Zwolle
 • Hogeschool iPABO
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
 • Hogeschool InHolland
 • Hogeschool Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van hogescholen)

Middelbaar beroepsonderwijs

Thema’s

 • Vernieuwing van de kwalificatiedossiers
 • Aansluiting vmbo-mbo
 • LoopbaanoriĆ«ntatie en begeleiding
 • Samenwerking met het bedrijfsleven

Opdrachtgevers:

 • ROC Rijn IJssel
 • ROC Mondriaan
 • Zadkine
 • Da Vinci College
 • ROC van Amsterdam
 • MBO Raad
 • AOC Raad

Voortgezet onderwijs

Thema’s:

 • Vernieuwing van de examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken in het vmbo
 • Aansluiting vmbo-mbo
 • LoopbaanoriĆ«ntatie en begeleiding
 • Samenwerking met het bedrijfsleven
 • Stimuleren van de keuze voor technische opleidingen

Opdrachtgevers:

 • Stichting Platforms VMBO
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • VO Raad
 • Techniek Talent.nu