Projecten Henk-Jan Donderwinkel

Intergemeentelijke samenwerking
Projectleider/kwartiermaker Intergemeentelijke Samenwerking, diverse regio’s (w.o. Arnhem, Eindhoven, Dordrecht).

Regionalisering Brandweer
Projectleider Vorming Brandweer IJsselland (Veiligheidsregio, regionalisering).

Manager P&O
Hoofd ad interim afdeling Personeel & Organisatie gemeenten Eindhoven, Helmond, Nijmegen / provincies Overijssel, Noord-Brabant.

Strategie en kerntaken
Strategie en kerntaken diverse gemeenten.

Procesbegeleider ‘heisessies’
Werkbijeenkomsten Colleges van B&W & directie- en managementteams.

Organisatiedoorlichting en -ontwikkeling
Doorlichting en ontwikkeling bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

HRM
• Strategische personeelsplanning, diverse gemeenten.
• Doorlichting afdeling P&O / opstellen HRM-Agenda, diverse gemeenten.

Directiefuncties
• Gemeentesecretaris ad interim.
• Directeur ad interim ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke domein publieke sector.

Sport
• Beleids- en bedrijfsplannen, verzelfstandigingstrajecten, Rotterdam, Arnhem.