Projecten Karin Reilingh

Gemeente Ermelo (2019)
Adviseur Maatschappelijk Vastgoed i.v.m. nieuwbouw Huis van Bestuur en Cultuur

Gemeente Vijfheerenlanden (2019)
Leergang Strategische Adviseurs, trainer en coach

Woningbouwcorporatie Ymere – Regiomanager en strategisch adviseur (2015-2018)
Verantwoordelijk voor de regiokantoren Almere en Weesp, ca. 12.000 woningen in Almere, Lelystad, Weesp en Gooise Meren, de prestatieafspraken met de gemeenten, stakeholdermanagement en lid van het hoger management.

Woningbouwcorporatie Ymere – Manager Woonloket (2014-2015)
Verantwoordelijk voor ca. 100 fte, de verhuur van alle woningen van Ymere, ca. 78.000 en verkoop van ca. 1.000 woningen. Projectleider (voorbereiding, uitvoering en implementatie van de) reorganisatie.

Woningbouwcorporatie Ymere – Portefeuillemanager Maatschappelijk Vastgoed, brede scholen, Zorg en Studentenhuisvesting (2012-2014)
Verantwoordelijk voor het verhuren, beheren, verkopen en aankopen van ca. 3.500 verhuurobjecten op het gebied van maatschappelijk vastgoed zoals brede scholen, studentencomplexen, woon-zorgcomplexen en gezondheidscentra. 

Woningbouwcorporatie Ymere – Portefeuillemanager Bedrijven en Onroerend Goed (2010-2012)
Verantwoordelijk voor verhuur en verkoop van ca. 5.500 verhuureenheden maatschappelijk vastgoed: brede scholen, zorgcomplexen, maatschappelijke bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfsonroerend goed: kantoorruimte, bedrijfsruimte, parkeerplaatsen.

Woningbouwcorporatie Ymere – Senior Accountmanager Bedrijven en Onroerend Goed (2008-2010)
Verantwoordelijk voor de verhuur, verkoop en nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed in Amsterdam.

Gemeente Amsterdam (2004-2008)

  • Programmamanager Sociale Infrastructuur, Amsterdam Noord: verantwoordelijk voor het nieuwbouwprogramma sociale infrastructuur, waaronder bouw brede scholen voor de Noordelijke IJ-oevers en de wijkaanpak.
  • Afdelingshoofd Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties, Nieuw West: leidinggeven aan 12 projectleiders en accountmanagers, verantwoordelijk voor exploitatie en nieuwbouw van scholen- en welzijnsaccommodaties in Osdorp.
  • Programmamanager Sociale Vernieuwing, Amsterdam, Nieuw West: leidinggeven aan 10 projectleiders, gericht op het nieuwbouwprogramma voor de sociale infrastructuur, waaronder brede scholen, in stedelijke vernieuwingsgebieden en de verbetering van de positie van kwetsbare bewoners.

BMC Adviseur (2001-2004)
Diverse advies- en projectleidersopdrachten bij de gemeente Amsterdam, o.a. invoering budgetfinanciering, welzijnsbeleid en sociale vernieuwing in Amsterdam Nieuw West en accountmanager Amsterdam. 

Gemeente Amsterdam (1995-2000)

  • Projectleider Sociaaleconomische Vernieuwing en Buurtbeheer, Nieuw West: verantwoordelijk voor de evaluatie van het buurtbeheer in Slotervaart en het sociale vernieuwingsprogramma, gericht op verbetering van de sociale infrastructuur en verbetering van de positie van kwetsbare bewoners van de Delflandplein en Staalmanpleinbuurt.
  • (Senior) beleidsmedewerker Welzijn en Onderwijs, Nieuw West: verantwoordelijk voor advisering over te voeren welzijnsbeleid in Osdorp.

Gemeente Voorburg – Beleidsmedewerker Welzijn (1991-1995)
Verantwoordelijk voor advisering over te voeren welzijnsbeleid en projectleider uitbreiding kinderopvang.

Erasmus Universiteit – Onderzoeker (1990-1991)
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderwijsproject op het gebied van openbaar bestuur.