Projecten Manon Bieleman

Stichting Cultura
Ontwerp organisatie- en managementstructuur.

Stichting Cultura / Bibliotheek Barneveld
Verkenning samenwerkingsmogelijkheden bibliotheken.

ROC van Twente
Interim HR-adviseur: ondersteuning en advisering bij de opzet van een nieuwe opleiding en de consequenties daarvan voor personeel en organisatie.

Scholen in de Kunst
Netwerkbijeenkomst P&O: verandermanagement en de rol van P&O.

Kunstconnectie
Training feedback geven en ontvangen voor diverse instellingen.

Gemeente Noordoostpolder
Training ‘creatief denken’ en ‘projectmatig werken’ Muzisch Centrum.

Edu-Art en Kunst Centraal
Het voorbereiden en begeleiden van een training ‘collegiale visitatie’ waarbij medewerkers van verschillende centra werden voorbereid op het uitvoeren van collegiale audits bij andere instellingen.

Kunstencentrum Jerusalem
Begeleiden organisatieontwikkelingstraject.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
‘De gemeente komt u tegemoet’: begeleiding van een cultuur-/veranderingstraject ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Veranderingen betroffen zowel de inhoud van het proces als de houding en het gedrag van medewerkers en leidinggevenden.

Gemeente Overbetuwe
Interim sr. beleidsmedewerker P&O / projectleider reorganisatie.

Gemeente Best
• Ontwikkeling strategisch personeelsplan ter ondersteuning van de sturing op de formatie.
• Ontwikkelen mobiliteitsbeleid.

Gemeente Groesbeek
Begeleiding Directie- en Managementteam. Strategieontwikkeling en leiderschap.

Gemeente Nijmegen
Organisatiebrede krachtenveldanalyse met accent op externe actoren.

Kunstencentrum Meander
Begeleiden creativiteitssessie: hoe kunnen wij onze meerwaarde voor de klant vergroten?

Gemeente Lingewaard
Interim beleidsadviseur P&O.

Muziekschool Waterland
Begeleiden conferentie bouwstenen bedrijfsplan.

Gemeente Ede
Advisering ten aanzien van flexibel belonen en P&O-gesprekscyclus.