Projecten Marieke Poolman

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
‘De gemeente komt u tegemoet’: begeleiding van een cultuur-/veranderingstraject ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van de vergunningverlening. Veranderingen betroffen zowel de inhoud van het proces als de houding en het gedrag van medewerkers en leidinggevenden.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Onderzoek naar de haalbaarheid en het bevorderen van zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden
• Onderzoek naar het functioneren van het bestaande certificatiestelsel voor arbeidsomstandigheden voorafgaand aan de stelselwijziging voor certificatie.

Vereniging Politie, Dier- en Milieubescherming
• Uitvoering van een verkenning voor het verenigingsbeleid 2011–2015. De vereniging heeft 3.000 leden, betrokken bij de handhaving op het terrein van natuur-, milieu- en dierbescherming.
• Het opstellen van een beleidsplan 2011-2015 waarin de nieuwe koers van de vereniging. De vereniging heeft 3.000 leden, betrokken bij de handhaving op het terrein van natuur-, milieu- en dierbescherming.

Kunst Centraal en Edu-Art
Het voorbereiden en begeleiden van een training ‘collegiale visitatie’ waarbij medewerkers van verschillende centra werden voorbereid op het uitvoeren van collegiale audits bij andere instellingen.

Kunstencentrum Jerusalem
Begeleiding van planvorming over toekomst van het kunstencentrum in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen op het terrein van kunsteducatie.

Stichting Be Interactive
Begeleiding van herstructurering en fusie van Stichting Be Interactive, actief op het terrein van buurtsport voor bijzondere doelgroepen, met de Welzijnsstichting Sezo te Amsterdam.

Stichting SEZO / Vrouw en Vaart
Planvorming van de organisatie en het beheer van 8 buurt-beweegcentra voor bijzondere doelgroepen in het kader van het nationaal programma Sport en Bewegen in de Buurt.