Projecten Peter de Leeuwerk

Onderstaand tien voorbeelden van recente opdrachten. Het zou aanmatigend zijn om de genoemde resultaten volledig aan mijzelf toe te schrijven. Het moet worden gelezen als ‘de erkenning van de opdrachtgever dat ik daaraan een wezenlijke bijdrage heb geleverd’. Desgevraagd geef ik naam en toenaam van de opdrachtgever; zonder uitzondering zijn zij graag bereid als ‘ambassadeur’ op te treden.

Voorbeeld 1:
Opdrachtgever: directeur-grootaandeelhouder van een snel groeiende speler op markt voor kantoormiddelen.

Opdracht: geef gevraagd en ongevraagd advies over alle bestuurlijke en managementaspecten die doorslaggevend kunnen zijn voor het managen van de groei.

Resultaat: ondanks verviervoudiging in minder dan 4 jaar is de organisatie goed ‘in control’, winstgevender dan ooit en klaar voor verdere expansie.

Voorbeeld 2:
Opdrachtgever: faculteitsdirectie van een grote hogeschool in Oost-Nederland.

Opdracht: neem tijdelijk de leiding van een instituut over, zorg voor herstel van (zelf)vertrouwen en vervul alle openstaande vacatures, waaronder een nieuwe directeur.

Resultaat: herwonnen vertrouwen bij alle medewerkers, sleutelfuncties goed bezet, betere sfeer en hogere waarderingen opleidingen.

Voorbeeld 3:
Opdrachtgever: directie van een grote coöperatie in de zuivelketen.

Opdracht: begeleid directie en management bij het ontwikkelen van een langetermijnstrategie.

Resultaat: een consistent strategisch plan met een groot draagvlak in de organisatie.

Voorbeeld 4:
Opdrachtgever: College van Bestuur van een grote hogeschool in Zuid-Nederland.

Opdracht: neem tijdelijk de leiding van een instituut in continuïteitsproblemen en handel naar bevind van zaken.

Resultaat: helder inzicht in de problematiek, een gedegen plan van aanpak en een managementteam dat de problemen met vertrouwen gaat oplossen.

Voorbeeld 5:
Opdrachtgever: Raad van Toezicht van een symfonieorkest.

Opdracht: neem de leiding van de organisatie tijdelijk op je en doe wat nodig is.

Resultaat: inzicht in de feitelijke problematiek, een stevig plan van aanpak en acceptatie bij musici en ondersteunend personeel.

Voorbeeld 6:
Opdrachtgever: directeur-grootaandeelhouder van een snel groeiende, hoogtechnologische machinefabriek.

Opdracht: denk mee over de structuur en bezetting van het management en begeleid sleutelspelers in hun ontwikkelingsproces naar het voldoen aan nieuwe (hogere) eisen.

Resultaat: toegenomen zelfinzicht bij betrokkenen, als basis voor de juiste keuzes.

Voorbeeld 7:
Opdrachtgever: directeuren van adviesorganisaties in de zorg.

Opdracht: help ons bij het realiseren van onze fusie.

Resultaat: ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’ (fusie afgeblazen t.g.v. botsing tussen bestuurders).

Voorbeeld 8:
Opdrachtgever: ceo van een voedingsmiddelenconcern.

Opdracht: begeleid het traject van besluitvorming en voorbereiding samenvoegen van twee productiebedrijven (als uitvloeisel van een recente fusie).

Resultaat: integrale bedrijfsverplaatsing binnen gestelde tijd en budget gerealiseerd.

Voorbeeld 9:
Opdrachtgever: College van B&W van een grote gemeente.

Opdracht: schets de denkbare bestuurs- en bedrijfsmodellen met voor- en nadelen voor een adequate uitvoering van de Participatiewet (voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Resultaat: leidraad voor politiek-bestuurlijke besluitvorming en ambtelijke uitvoering.

Voorbeeld 10:
Opdrachtgever: Raad van Commissarissen facilitair dienstverlener.

Opdracht: geef, in de context van een acute crisissituatie in het management, een visie op het functioneren van de bestuurder.

Resultaat: gefundeerd ontslag van de bestuurder en een profiel voor werving van een nieuwe bestuurder.