Projecten Peter Seinen

Veiligheidsregio IJsselland
• Projectleider Financiën bij de vorming van een Regionale Brandweerorganisatie.
• Vorming van een nieuwe gezamenlijke eenheid Bedrijfsvoering voor de GGD en Veiligheidsregio IJsselland.

Wageningen Universiteit & Researchcentrum
• Vooronderzoek vervanging financieel en inkoopsysteem: uitwerken Businesscase, ontwikkelen ERP-strategie en bepalen scope aanbesteding financieel systeem.
• Projectleider (Europese) aanbesteding financieel systeem, inclusief projectadministratie.
• Projectleider implementatie van het pakket Agresso van Unit4.

Gemeente Naarden
Voorbereiden en begeleiden kerntakendiscussie.

Gemeente Meppel
Procesbegeleiding bezuinigingsoperatie / heroverwegingen.

Hogeschool Van Hall Larenstein
Interim functievervulling financieel controller.

Gemeente Smallingerland
Uitwerken toekomstvisie en scenario´s voor huisvesting Centrum voor de Kunsten De Meldij.

Gemeente Geertruidenberg
Doorlichten en opstellen toekomstvisie gemeentelijke Buitendienst.

Gemeente Lingewaal
• Begeleiden strategische kerntakendiscussie.
• Begeleiden samenwerking Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang.
• Onderzoek toekomstscenario´s Peuterwerk.
• Uitwerken financiële vertaling toekomstvisie.

Gemeente Leeuwarderadeel
Onderzoek naar toekomstige organisatie- en managementstructuur.