Wonen

Prettig, passend, betaalbaar en ongestoord wonen is een van de basisbehoeften van mensen. Zo logisch, zo complex en zo verbonden met persoonlijk welbevinden, sociale contacten, de leefbare buurt en met het sociaal domein.

Vraagstukken die binnen het werkveld Wonen spelen zijn:

  • In veel gemeenten verloopt de bouw van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen en de doorstroming op de woningmarkt stroef.
  • Hoe om te gaan met leefbaarheid en de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen?
  • Veel woningbouwcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken afspraken over het verduurzamen van de woningen. Wordt de doelstelling gerealiseerd en de uitvoering ter hand genomen?

Gemeenten, huurdersorganisaties en woningbouwcorporaties maken gezamenlijk afspraken over deze onderwerpen, over de woningmarkt in hun gebied, een belangrijke en complexe opgave.

Ervaring
Tien ondersteunt bij deze en andere complexe vraagstukken. Wij helpen gemeenten en woningbouwcorporaties bij de analyse van hun vraagstuk, het maken van strategische keuzes, het zichtbaar maken van resultaten en de implementatie ervan. Huurdersorganisaties coachen wij bij hun belangrijke bestuurlijke rol.

Ook procesbegeleiding bij het maken van prestatieafspraken tussen woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten bieden wij aan.

Contactpersoon
Karin Reilingh (e-mail: kreilingh@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 521 21 866).